Jonna Purojärvi Tunteella järjen puolella

"Tosiasioita" ja tosiasioita maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä

Itsenäinen Suomi ry:n nimissä on lähetetty erikoinen viesti kansanedustajille, ministereille ja nuorisojärjestöille. Koko heidän viestinsä löytyy tämän kirjoituksen lopusta.

Viestin mukaan yhdistys on kerännyt kymmenen "tosiasiaa" maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä. He vaativat viestin vastaanottaneita kertomaan, miksi nämä "tosiasiat" ovat rasismia. He pyytävät perustelemaan, miksi esitetyt väitteet eivät pidä paikkaansa.

Ajatuksena heillä on tehdä vastauksista lehdistötiedote. Lähestymistavan ja annettujen "tosiasioiden" perusteella emme järjestönä luottaneet heidän kykyynsä viestittää saamaansa palautetta oikein, joten päätin yksityishenkilönä vastata blogikirjoituksen kautta esitettyihin väitteisiin. Tämä ei siis ole järjestömme virallinen vastaus annettuun kyselyyn, mikäli tämä Itsenäinen Suomi ry:n johtokunnan silmiin asti kantautuu.


"1.Turvapaikanhakijoiden asuttaminen, heidän perustarpeistaan huolehtiminen, heidän asiansa käsittely ja lopulta vähintään tuon 2/3 :n poistaminen maasta aiheuttaa maallemme kohtuuttomat kustannukset, joiden johdosta maamme johto sekä tekee kantaväestön peruspalveluihin leikkauksia, että ottaa lisää velkaa."

Hallituksen tekemät leikkaukset ja lainapolitiikka ovat olleet toiminnassa jo ennen pakolaiskriisiä. Pakolaisten syyttäminen nykyisestä poliittisesta toiminnasta on paikkaansa pitämätön väite. Kokonaisuutena maahanmuuttoon, kaikkea byrokratiaa ja muuta myöten, arvioidaan olevan noin prosentin luokkaa vuotuisesta budjetista. Vuonna 2016 siihen on arvioitu kuluvan enimmillään noin 0,8 miljardia. Myös monet viranomaistahot käyttänevät nykyistä pakolaistilannetta hyvänä keinona vivuttaa itselleen lisää varoja maahanmuuttajien tuodessa oman lisätyönsä. Vuoden 2016 budjetissa arvio maahanmuuton kustannuksista on kuitenkin vain 0,16 miljardia, kokonaisbudjetin ollessa 54 miljardia.

 

"2.Nykyisessä pakolaisvyöryssä maahan tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa ei ole lainkaan hädänalaisia, mikä näkyy myös siitä, että he kovin helposti lähtevät takaisin sinne, mistä ovat tulleet tai peräti käyvät lomailemassa alkuperämaassaan. Oikeasti vaarassa olevat tai sodan tuhoja paossa olevat jäävät avun ulkopuolelle, kun resurssit käytetään  elintasopakolaisiin, jotka saavat kuitenkin hylkäävän päätöksen ja aiheuttavat vaikeuksia , kun käännytyspäätöksiä aletaan laittaa käytäntöön. Tähän viittasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisten puheessaan."

Pakolaisten joukossa on luonnollisesti ihmisiä, joiden ei katsota täyttävän turvapaikanhakijoille määriteltyjä kriteerejä. Käännyttämisen ja näiden ihmisten omatoimisen maastapoistumisen luulisi olevan hyvä asia verrattuna siihen, että väärin perustein tulleet jäisivät maahamme. Tämä kertoo pakolaispolitiikkamme toimivuudesta. On vain hyväksyttävä se, että opportunisteja löytyy tilanteessa kuin tilanteessa, ja oltava tyytyväisiä siihen, että järjestelmämme siis toimii löytäessään heidät.

 

"3. Nykyinen väestön siirtely maan ääristä toiseen on myös kustannustehokkuudeltaan kaikkein huonoin tapa auttaa."

Väestön siirto äärimmäisen uhan alla on käytännössä ainoa tapa auttaa. Voimme verrata tilannetta vaikkapa parisuhdeväkivaltaan - toki olisi parempi ratkaista ongelmat siten, ettei väkivaltaa parisuhteissa tapahdu, mutta väkivallan ollessa realistinen ja toistuva uhka, vain fyysisesti poistumalla voi pitää itsensä turvassa.

 

"4.  Paperittomat tai väärillä passeilla maahan tuleet aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin. Tästä terrorismin uhasta ovat varoittaneet sekä eurooppalaiset turvallisuuspalvelut, että oma Suojelupoliisimme. "

Riski on verrattain vähäinen. Marginaalisilla riskeillä peloteltuna toimiminen johtaa harvoin hyvään lopputulokseen. Riski kuitenkin tiedostetaan, kuten tulisi tiedostaa siinäkin tapauksessa, että oman valtiomme kansalaiset radikalisoituvat esimerkiksi maahanmuuttovastaisuudessaan polttopulloiskuihin asti.

 

"5.  Missään Euroopan maassa nykyisen pakolaisvyöryn alkuperämaista peräisin olevan kansanosan kotouttaminen ei ole, pienempienkään populaatioiden kyseesä ollen, onnistunut. Nykyisillä volyymeillä se on täysin mahdoton tehtävä ja on johtanut mm. Saksassa ja Ruotsissa jo monin paikoin yhteiskuntarauhan rikkoutumiseen ja vienyt talouden ja inhimillisten resurssien suhteen yhteiskunnan kantokykynsä äärirajoille. Minkä molemmissa maissa myös päättäjät ovat jo joutuneet myöntämään."

Suomessa yhteiskuntarauhaa ovat rikkoneet enimmäkseen pakolaisia vastustavat ryhmittymät. Polttopulloiskut lapsia ja perheitä majoittaneisiin keskuksiin ovat säännöllisin väliajoin uutisissa. Kotouttaminen on ymmärrettävästi hankalaa, mikäli saa pelätä palavansa hengiltä nukkuessaan.

 

"5.Kuten mm. Osmo Soininvaarakin myönsi blogikirjoituksessaan, nykyinen pakolaisvirta ei ole eduksi myöskään lähtömaille, vaan tyhjentää ne nimenomaan siitä aineksesta, jota noiden maiden kehittämiseen tai uudelleenrakentamiseen tarvittaisiin."

Lähtömaille aiheutuvat ongelmat pakolaisvirrasta kuuluvat lähtömaiden sisäpolitiikkaan. Pakolaisvirta toivottavasti herättää kyseiset valtiot sellaiseen itsereflektioon, jonka kautta tilanteisiin löydetään sopu ja rauha. Tätä voimme mahdollisesti diplomaattisin toimin tukea ja se on myös kannattavaa - Lähtömaan tilanteen rauhoittuminen voi tarkoittaa ihmisten paluuta omaan valtioonsa ja Suomessa mahdollisesti saatu tietotaito voi merkittävästi auttaa valtioiden uudelleen rakentamisessa ja kehittämisessä.

 

"7.Tällä toiminnalla tuetaan myös ihmissalakuljettajien moraalitonta ja epäinhimillistä liiketoimintaa, toisin kuin on laita ihmisten auttamisessa lähialueiden pakolaisleireillä tai leireiltä otettavien kiintiöpakolaisten kohdalla."

Ihmissalakuljetusta tapahtuu aina, kun ihmisillä on hätä ja tarve päästä ahdingosta pois. Myös esimerkiksi Aasian maista salakuljetetaan nuoria tyttöjä länsimaihin seksityöläisiksi. Nämä ongelmat tulee tiedostaa ja pyrkiä tunnistamaan. Ihmissalakuljetuksen kitkemiseksi pakolaisten keskuudessa tarkoittaa toimivampaa pakolaispolitiikkaa sekä inhimillsempiä mahdollisuuksia päästä ahdingosta pois. Lisäksi kansainvälinen yhteistyö salakuljetusverkostojen toiminnan paljastamiseksi nousee tärkeään asemaan.

 

"8.Kaikissa tehdyissä kyselyissä suuri enemmistö suomalaisista, 80-95%:a , on ilmaissut olevansa nykyista avointen ovien politiikkaa vastaa. Demokratiassa yleensä toimitaan enemmistön kannan mukaan. Nykytilanteessa kuitenkin pieni vähemmistö runnoo tahtonsa läpi, välittämättä yhteiskunnan pelisäännöistä, suomen lainsäädännöstä tai edes perustuslaista."

Suomessa ei ole avointen ovien politiikkaa. Suomessa pakolaisuudelle on määriteltävät kriteerit. Aloititte viestinne sillä, että noin 2/3 tulee saamaan kielteisen päätöksen. Tämä on suora todiste siitä, että pakolaispolitiikkamme ei ole "avointen ovien politiikkaa". Se, että harhaanjohtavalla kysymyksen asettelulla on ehkä jossain julkaisussa saatu väittämänne tulos ei kerro muusta kuin nykytilanteen heikosta ymmärtämisestä. Osa ongelmaa on myös kaikki valheellisen ja virheellisen tiedon levitys, mihin useat eri kansallismieliset ryhmittymät ovat syyllistyneet.

 

"9. Myöskään kansainväliset sopimukset eivät mitenkään velvoita Suomea toimimaan näin. Duplinin sopiuksen mukaan turvapaikka-anomus tulee käsitellä siinä Duplin-sopimukseen osalistuvassa maassa, jonne turvapaikanhakija ensinmäisenä saapuu. Jos turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa EU-maasta, hän ei voi sen jälkeen hakea sitä mistään muualta.  Dublin-sopimuksen tarkoitus on vähentää turvapaikanhakijoiden siirtymistä EU-maasta toiseen turvapaikan perässä. Shengen sopimuksen vapaa liikkuvuus koskee samoin ainoastaan sopimuksessa mukana olevien maiden kansalaisia. Ja se on solmittu oloihin, jossa EU:n ulkorajat ovat valvottuja. YK:n määritelmänkään mukaan esimerkiksi sota, nälänhätä tai ympäristökatastrofi eivät ole varsinaisesti pakolaiseksi oikeuttavia syitä. Toisin sanoen YK:n   pakolaissopiuksiin vetoaminen on nykytilanteessa harhaanjohtavaa."

Tähän vastaan lainauksella pakolaisneuvonta ry:n sivuilta: "Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa turvapaikanhakija  ensimmäisenä hakee turvapaikkaa, on velvollinen käsittelemään  hakemuksen. Dublin-järjestelmän lähtökohta on, että EU:n jäsenmaissa on  yhtenäiset turvapaikkajärjestelmät. Todellisuudessa jäsenvaltiot soveltavat pakolaisten vastaanoton ja suojelun myöntämisen kriteereitä hyvin vaihtelevasti. Kun ensimmäinen EU-maa hylkää turvapaikkahakemuksen, on monen hakijan  ainoa vaihtoehto pyrkiä toiseen maahan ja toivoa myönteistä päätöstä."

Mikään ei estä hakemasta turvapaikkaa toisesta EU-valtiosta. Turvapaikan saamisen todennäköisyys vaan voi kuitenkin olla kohtuullisen matala, jos joku Dublin-sopimuksen alainen valtio on jo yhden kielteisen päätöksen antanut.

 

"10. Täysin absurdi on tilanne, jossa tähän kansainvaellukseen osallistuvien  elintasopakolaisten, jotka eivät täytä pakolaismääritelmää, lähtömaa voi kieltäytyä ottamasta näitä kansalaisiaan vastaan, mutta Suomi ei muka jostain syystä voi. Varsinkin, kun otetaan huomioon, että nämä ihmiset tulevat kulttureista, jotka ovat mahdollisimman kaukana  suomalaisten kulttuurista sekä uskonnoltaan, arvoiltaan, että  käyttäytymisnormeiltaan."

Erilaisella kulttuurilla, uskonnolla, arvoilla tai käyttäytymisnormeilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa ja tämä tunteella paahdettu väitepatteristo tuntuu itsessään absurdilta. Elintasopakolaisten määrä turvapaikanhakijoiden joukossa on kohtuullisen vähäinen ja onkin melko relevanttia pohtia sitten, miten voi olla tilanne, että ihmistä ei oteta lähtömaahansa takaisin, jos kyseessä on pelkkä elintasopakolainen. Nämä kaksi eivät istu kovin sujuvasti toisiinsa.

Pakolaisstatus voidaan myöntää kenelle tahansa ihmiselle, ihonväriin, kulttuurin, uskontoon tai muihin vastaaviin seikkoihin katsomatta. Emmehän Suomessa halua toimia syrjivästi.


----

Väitteiden jälkeen viestissä todetaan:

"Koska  näiden tosiasioiden esilletuojia on katsottu hyväksi kutsua rasisteiksi, fasisteiksi ja ylipäätään huonommiksi ihmisiksi tämän toimintansa takia, olisi hyvä saada selkeät  perustelut siihen, miksi he ovat näissä väitteissään väärässä. Mieluiten kohta  kohdalta. Jos  nämä väitteet taas pitävät paikkansa, olisi, koska he  ovat tämän kaiken suurimmaksi osaksi rahoittava osapuoli, (ilman suostumustaan, voitaneen lisätä) myös yksinoamaan oikeus ja kohtuus perustella, miksi näin toimimista jatketaan vastoin heidän tahtoaan ja tosiasiat  ohittaen.

Itsenäinen Suomi ry. tiedustelee tätä nyt  Suomen kansan puolesta ja on valmis välittämään saamansa vastaukset myös julkisuuteen kansalaisten tietoon."

Haluaisin muistuttaa Itsenäinen Suomi ry:n johtokuntaa ja yhdistyksen kannattajia siitä, että he ovat kyllä ihmisarvoltaan yhtä arvokkaita kuin pakolaisetkin. On myös kovin paisuttelevaa olla koko Suomen kansan puolesta tiedustelemassa asiaa. Autan teitä asian julkisuuteen tuomisessa nyt näin oman blogini kautta, sillä julkisuuteenhan vastaukset halusitte.

Jos nyt vältyn leimautumasta suvakkihuoraksi huolimatta siitä, etten allekirjoita "tosiasioitanne", olemme jo melkoisen pitkällä yhteiskunnallisen keskustelun suhteen.

 

---


Tässä tullut viesti kokonaisuudessaan:

 

Hei.
Arvoisa Nuorisojärjestön edustaja Antaisitko oman näkemyksen listattuihin asioihin 22.2.2016 mennessä. Sisältö tekstinä ja liitteenä. Kokoamme vastauksista lehdistötiedoitteen. Tämä sähköposti on lähetetty kaikille Kansanedustajille, Ministereille ja Nuorisojärjestöille.


Paasikivi aikoinaan sanoi: . "Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen." Olemme koonneet tosiasioita nykyisestä maahanmuutosta ja pakolaiskriisistä. Haluaisimme nyt saada teiltä vastauksen siihen, miksi nämä tosiasiat ovat teistä rasismia, eivätkä kelpaa päätöksenteon pohjaksi. Eli millä perusteella seuraavat tiedot eivät pidä paikkaansa. Ja jos ette pysty kumoamaan niiden todenpitävyyttä, voisitteko perustella, miksi niillä ei ole/ ei pidä olla merkitystä Suomen maahanmuuttopolitiikkaan.

Tässä kokoamme tosiseikat:

 Turvapaikanhakijoista suurin osa ei tule sota-alueilta tai maasta, jossa ovat joutuneet vainon alaisiksi tai vaaraan.  Ainakin 2/3 tulee tästä syystä saamaan hylkäävän päätöksen.  Tämän on julkisesti myöntänyt mm. myös sisäministeri Petteri Orpo.

1.Turvapaikanhakijoiden asuttaminen, heidän perustarpeistaan huolehtiminen, heidän asiansa käsittely ja lopulta vähintään tuon 2/3 :n poistaminen maasta aiheuttaa maallemme kohtuuttomat kustannukset, joiden johdosta maamme johto sekä tekee kantaväestön peruspalveluihin leikkauksia, että ottaa lisää velkaa.

2.Nykyisessä pakolaisvyöryssä maahan tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa ei ole lainkaan hädänalaisia, mikä näkyy myös siitä, että he kovin helposti lähtevät takaisin sinne, mistä ovat tulleet tai peräti käyvät lomailemassa alkuperämaassaan. Oikeasti vaarassa olevat tai sodan tuhoja paossa olevat jäävät avun ulkopuolelle, kun resurssit käytetään elintasopakolaisiin, jotka saavat kuitenkin hylkäävän päätöksen ja aiheuttavat vaikeuksia , kun käännytyspäätöksiä aletaan laittaa käytäntöön. Tähän viittasi myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö valtiopäivien avajaisten puheessaan.

3. Nykyinen väestön siirtely maan ääristä toiseen on myös kustannustehokkuudeltaan kaikkein huonoin  tapa auttaa.

4. Paperittomat tai väärillä passeilla maahan tuleet aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin. Tästä terrorismin uhasta ovat varoittaneet sekä eurooppalaiset turvallisuuspalvelut, että oma Suojelupoliisimme.

5. Missään Euroopan maassa nykyisen pakolaisvyöryn alkuperämaista peräisin olevan kansanosan kotouttaminen ei ole, pienempienkään populaatioiden kyseesä ollen, onnistunut. Nykyisillä volyymeillä se on täysin mahdoton tehtävä ja on johtanut  mm. Saksassa ja Ruotsissa jo monin paikoin yhteiskuntarauhan rikkoutumiseen ja vienyt talouden ja inhimillisten resurssien suhteen yhteiskunnan kantokykynsä äärirajoille. Minkä molemmissa maissa myös päättäjät ovat jo joutuneet myöntämään.

5.Kuten mm. Osmo Soininvaarakin myönsi blogikirjoituksessaan,  nykyinen pakolaisvirta ei ole eduksi myöskään lähtömaille, vaan tyhjentää ne nimenomaan siitä aineksesta, jota noiden maiden kehittämiseen tai uudelleenrakentamiseen tarvittaisiin.

7.Tällä toiminnalla tuetaan myös ihmissalakuljettajien moraalitonta ja epäinhimillistä liiketoimintaa, toisin kuin on laita ihmisten auttamisessa lähialueiden pakolaisleireillä tai leireiltä otettavien kiintiöpakolaisten kohdalla.

8.Kaikissa tehdyissä kyselyissä suuri enemmistö suomalaisista, 80-95%:a , on ilmaissut olevansa nykyista avointen ovien politiikkaa vastaa. Demokratiassa yleensä toimitaan emennistön kannan mukaan. Nykytilanteessa kuitenkin pieni vähemmistö runnoo tahtonsa läpi, välittämättä yhteiskunnan pelisäännöistä, suomen lainsäädännöstä tai edes perustuslaista.

9. Myöskään kansainväliset sopimukset eivät mitenkään velvoita Suomea toimimaan näin. Duplinin sopiuksen mukaan turvapaikka-anomus tulee käsitellä siinä Duplin-sopimukseen osalistuvassa maassa, jonne turvapaikanhakija ensinmäisenä saapuu. Jos turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa EU-maasta, hän ei voi sen jälkeen hakea sitä mistään muualta.  Dublin-sopimuksen tarkoitus on vähentää turvapaikanhakijoiden siirtymistä EU-maasta toiseen turvapaikan perässä. Shengen sopimuksen vapaa liikkuvuus  koskee samoin ainoastaan sopimuksessa mukana olevien maiden kansalaisia. Ja se on solmittu oloihin, jossa EU:n ulkorajat ovat valvottuja. YK:n määritelmänkään mukaan esimerkiksi sota, nälänhätä tai ympäristökatastrofi eivät ole varsinaisesti pakolaiseksi oikeuttavia syitä. Toisin sanoen YK:n pakolaissopiuksiin vetoaminen on nykytilanteessa harhaanjohtavaa.

10. Täysin absurdi on tilanne, jossa tähän kansainvaellukseen osallistuvien elintasopakolaisten, jotka eivät täytä pakolaismääritelmää, lähtömaa voi kieltäytyä ottamasta näitä kansalaisiaan vastaan, mutta Suomi ei muka jostain syystä voi. Varsinkin, kun otetaan huomioon, että nämä ihmiset tulevat kulttureista, jotka ovat mahdollisimman kaukana suomalaisten kulttuurista sekä uskonnoltaan, arvoiltaan, että käyttäytymisnormeiltaan.

Koska näiden tosiasioiden esilletuojia on katsottu hyväksi kutsua rasisteiksi, fasisteiksi ja ylipäätään huonommiksi ihmisiksi tämän toimintansa takia, olisi hyvä saada selkeät perustelut siihen, miksi he ovat näissä väitteissään väärässä. Mieluiten kohta kohdalta. Jos nämä väitteet taas pitävät paikkansa, olisi, koska he ovat tämän kaiken suurimmaksi osaksi rahoittava osapuoli, (ilman suostumustaan, voitaneen lisätä) myös yksinoamaan oikeus ja kohtuus perustella, miksi näin toimimista jatketaan vastoin heidän tahtoaan ja  tosiasiat ohittaen.

Itsenäinen Suomi ry. tiedustelee tätä nyt Suomen kansan puolesta ja on valmis välittämään saamansa vastaukset myös julkisuuteen kansalaisten tietoon.

Ystävällisin terveisin
Itsenäinen Suomi ry:n johtokunta

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (88 kommenttia)

Käyttäjän timonenonen kuva
Timo Nenonen

Tuo yhdistys on tismalleen oikeassa, matuista tulee niin paljon lisäkustannuksia, että maamme konkurssi on vain askeleen päässä.

Onneksi Suomessa on vieläkin täysijärkisiä ihmisiä, jotka edes yrittävät pelastaa meidät totaalikataistrofilta. Ei mulla muuta.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Hienosti argumentoiden kumosit Jonnan vastaukset kahdella virkkeellä.

edit: Tässä on editoidessa vielä sarkasmitägit, mutta ilmeisesti tämä ei näytä hötömölöä.

Käyttäjän kivisto kuva
Harri Kivistö

On aina kunnioitettavaa kun joku jaksaa vastata asiallisesti ja maltilla öyhöttäjien väitteisiin. Tämä on vahvaa tekstiä, erityisesti pisteet saat tuon maahanmuuttovastaisen tekstin sisäisten ristiriitojen käsittelemisestä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

HS otsikko: "Tukholmassa oli ensimmäinen rauhallinen yö viikkoon" kertoo jotain yhteiskuntarauhasta kun nuoria maahanmuuttajamiehiä otetaan työttömiksi täysihoitoon. Ei Suomikaan tule mielekästä tekemistä näille löytämään kun suomalaisiakin on työttömänä puoli miljoonaa joista huomattava osa nuoria ja koulutettuja.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Itse en ole Piraateista ollut millään tavoin innostunut/kiinnostunut tähän asti. Vastauksesi Jonna olivat asiallisia ja piristävän tasapainoisia. Vastaustesi perusteella luulen seuraavani jatkossa tarkemmin myös muuta poliittista viestintäänne. Tasapainoista ja punnittua puhetta!

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Aivan mahtavaa tekstiä puoluerekisteriin todennäköisesti lähiaikoina palaavan järjestön aktiivilta (seuraavalta puheenjohtajalta?). Tämä osoittaa sen, etteivät kaikki eduskunnan ulkopuoliset puolueet tai niiden järjestöt suinkaan halua olla eristäytymisen, rasismin ja nenästä veren kaivamisen kannalla vaan halutaan osoittaa suvaitsevaisuutta ja tervettä järkeä.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Toisaalta kyseessä on lähes yksittäistapaus, mikäli terve järki ja suvaitsevaisuus ilmenevät tasavahvoina samassa ihmisessä.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Eeeehkä, mutta saattaisit yllättyä. Jonnalle löytyy kyllä tukea puolueesta ja ei ihme, että Pinun piuhoja tällä hetkellä veteleekin. :)

Rainer Salejärvi

Jos noin 74 prosenttia maahanmuuttovirastolle vuonna 2015 jätetyistä turvapaikkahakemuksista on osoittautunut kokonaan perusteettomiksi, niin mihin ihmeeseen perustuu blogistin ajatus siitä, että “Elintasopakolaisten määrä turvapaikanhakijoiden joukossa on kohtuullisen vähäinen”

Maahanmuuttovirasto on tullut viime aikoina julkisuuteen kertomalla, että:

- Suomeen tuli viime vuonna 32 476 turvapaikanhakijaa, ja
- arvioiden mukaan heistä käännytetään kaksi kolmasosaa eli noin 20 000
- Suomesta turvapaikkaa hakeneista 4000 on perunut hakemuksensa.

Toivottavasti myös blogisti ymmärtää senkin, että jokaiseen perusteettomaan turvapaikkahakemukseen käytetty resurssi ja sentti on pois todelliselta avuntarvitsijalta.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittelykulut eivät ole "suvakkihuorien" tai poliitikkojen aiheuttamia ongelmia. Ne syntyvät siitä, että hädänalaisten siivellä yritetään saada etuja. Jos emme karsi hakijoita, niin kulut kasvavat hallitsemattomasti. Mikä on vaihtoehtosi?

Halvinta ja tehokkainta pakolaisapu olisi lähtöpaikan lähellä olevilla leireillä, mutta rasistiäänestäjiensä mieliksi Perussuomalaiset karsivat ensimmäiseksi juuri kehitysapubudjettia. Tämä ei tietenkään olisi kokonaan pysäyttänyt kansainvaelluksia, mutta fiksuja ja pitkäjänteisiä toimintatapoja kannattaa silti suosia.

Kerkko Tappinen

Suomi ei ole vastuussa maailman ongelmista. Se on ihan oikeutettu ja perusteltu lähtökohta.

Vaikka sinällään olet oikeassa, niin halvinta ja tehokkainta Suomelle on olla ottamatta yhtään pakolaista.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #17

Suomen kannattaa noudattaa pakolaissopimuksia. Meillä on sen kokoluokan uhka itärajalla, että samoille sopimuksille saattaa meille olla tulevaisuudessa paljonkin käyttöä kun pyritään täältä pois.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #18

Vanha pelottelutaktiikka. Hyvin suosittu keino mm. suomenruotsalaisilla "emme voi lopettaa pakkoruotsia/suomen kaksikielisyyttä, loppuu kaupankäynti ruotsalaisten kanssa. Ja tanskalaisten". Nolla-argumentti asian vierestä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen Vastaus kommenttiin #20

Pienten maiden kannattaa ihan itsensä takia noudattaa kansainvälisiä sopimuksia. Isoilla on voimaa käytössään. Meillä vain sopimukset ja keskinäinen solidaarisuus. Venäjän pelko on viisauden alku.

Myös täällä Puheenvuorossa on tapana noudattaa sääntöjä. Esiintyä itsenään ja tunnistettavalla valokuvalla.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Minäkin oletan, että suuri osa rauenneista hakemuksista ei olisi täyttänyt kriteerejä. Ihmettelen kuitenkin että sinä näytät tietävän, että asia on niin kaikkien rauenneiden hakemusten osalta. Mistä sait sen tiedon, luulin ettei rauenneita hakemuksia tutkita?

Kerkko Tappinen

Täysin perusteltu olettamus. Kuten se että kuu ei ole juustoa, jo luolamiesten aikana.

Miksi sinulle tuon tiedon varmistaminen olisi tärkeätä, on paljon oleellisempi kysymys?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #19

Jos nyt väitän niiden kaikkien(tai edes suurimman osan) olleen aiheettomia teen itsestäni pellen. Naurettavuudessaan se olisi samaa sarjaa kuin puskista huutelu tai säännöistä piittaamattomuus. En siis voi perustellusti argumentoiden keskustella rauenneista hakemuksista. Harmittaa, kun ne jäävät roikkumaan ilmaan, ikään kuin niitä ei olisi ollutkaan. Tästä johtuen on vaikea arvioida vaihtoehtoisia toimenpiteitä, niiden määrään pienentämiseksi.

p.s. Olettamukseni siis nimenomaan ei ole perusteltu, päin vastoin, mutta kohtuullinen se saattaa olla.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Kerro toki, miten parantaisit järjestelmää? Jokainen sentti joka säästetään siinä, että väärin perustein maahamme ei pääse pakolaisena, on säästetty sentti todellisille avuntarvitsijoille.

Esa Ketola

tai siis yksi sentti vahemman otetaan meidan koyhien veronmaksajien taskusta toisten elattamiseen, ja heitahan maapallolla piisaa

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #47

Onko ihmisten hengissä pitäminen mielestäsi huono asia?

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #48

Riippunee siitä koska aiot lopettaa vaimosi hakkaamisen?

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #59

Heh. Ymmärrän kysymykseni olleen provokatiivinen, olisin vain kiinnostunut tietämään, että liittyykö tuo kommentti myös suomalaisiin elätettäviin, joita myös riittää. Eli yleinen periaate siinä, onko se hyvä vai huono asia pitää sellaisia ihmisiä hengissä, joilla ei siihen itsellään realistisia mahdollisuuksia ole annettuna.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #66

Jos tuntisit mut, sun ei tarvitsisi kysyä. Inhorealistina vain ymmärräen sen ettei Suomen 2.500.000 työssäkävijää yksinkertaisesti pysty elättämään juuri yhtään sen suurempaa määrää kuin nyt.

Toki oikeudenmukaisemmalla verotuksella yms. voidaan yhteiskuntaa merkittävästi parantaa, mutta raja tulee vastaan hyvin nopeasti silti. Näin siis globaalissa mittakaavassa. Valitettavasti.

Meidän, länsimaiden, tulee hyvin nopeasti tehdä merkittäviä ratkaisuja väestönkasvun hillitsemisen ja kehitysmaiden tilanteen kohentamiseksi, MUTTA noiden tulee linkittyä vahvasti keskenään. Ei sitoutumista länsimaiden arvoihin ja väestönkasvun hillitsemiseen = ei apua. Jos uskonto koetaan tärkeämmäksi, niin syökää sitä, jos pystytte.

Rajat tulee laittaa kiinni EU:ssa joka tapauksessa, noin niinkuin ensihätään.

Vastaansanomattomat luvut vuonna 2016 alussa:

60.000.000 pakolaista
800.000.000 aliravittua
lähes 3MRD köyhää
afrikan väkiluvun ennuste v. 2050 2,4mrd (nyk 1,1mrd)
vuonna 2050 5mrd köyhää?

Joko me teemme ne raa´at päätökset tai ne tehdään meidän puolestamme :)

Yksi asia ylitse muiden nimittäin häiritsee minua suunnattomasti tässä "pakolaiskeskustelussa".

Koska tunnustamme julkisesti että mikään pakolaismäärä eurooppaan, EI yksinkertaisesti vaikuta pakolaisongelmaan millään tavalla?! Eurooppa kylläkin kärsii ja rajusti. Jos me otamme Eurooppaan maailman 60.000.000 pakolaista vuonna 2016, vuonna 2017 tulijoita on tuplasti enemmän. Tietenkin, eiväthän köyhät ja nälkäiset kesken lopu. Ja aliravitsemuksesta huolimatta, väestö vain kasvaa koko ajan.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #76

Niin, pakolaisongelma ei tule poistumaan tämän yhden "aallon" myötä, vaan päinvastoin yhä useampi ihminen pakolaiseksi tulevaisuudessa joutuu.

Köyhyyskään ei tule koskaan poistumaan. Meillä on mielenkiintoinen tapa toimia täällä länsimaissa: Viemme töitä kolmansiin maihin, joissa ihmisen tekemää työtä voi ostaa halvemalla -> työttömyys meillä lisääntyy, mutta kohdemaassakaan köyhyys ei vähene. Kun työoloistakaan ei tarvitse liiaksi välittää, tuotantokustannukset toki laskevat, mutta kukaan työtä tekevä ei sillä juuri rikastu, saati edes kykene itseään mielekkäästi elossa pitämään. Ihmistyön arvo ei vain ole sama kaikkialla, edes suhteessa valtion BKT:hen, mikä tekee köyhyydestä alati kasvavan ongelman. Vähemmän yllättäen sairasten määräkin lisääntyy: Toisaalla, koska ei huolehdita työturvallisuudesta, ja toisaalla koska ei ole varallisuutta pitää itsestään mielekkäästi huolta. Ratkaisuja tilanteeseen tosin on vaikea löytää, mikäli haluamme pitää kiinni nykyisestä yhteiskuntajärjestyksestä.

Väestönkasvusta maailmanmittakaavassa olen itsekin huolissani. Jos päälle lisätään eritoten länsimainen kulutustyyli, niin ei tämä kyllä kestävää ole. Jos haluamme, että tämä pallo vielä jaksaa meitä kannatella, niin se vaatii kyllä jokaiselta toimia. Jotta voimme esimerkiksi puuttua edes paikallisesti väestönkasvun hillitsemiseen, meillä tulisi olla hyvinvointia mittaamassa jokin muu merkittävä määräävä tekijä kuin pelkkä BKT. Jotta se voisi edes laskelmallisesti jatkaa jonkin teorian mukaan kasvuaan, tulisi väestön kasvaa, joka sekä tekee että tuottaa työtä.

Olet varmaan jo kuullut eri lähteistä, että pakolaisten avulla Suomeen saa töitä? Ja kuinka he ovat tarvittavia väestönkasvun lisäämisessä? Paikkaamassa vajetta, kun Suomessa ei lisäännytä tarpeeksi? Eli jos tämä väestönkasvu todella huolettaa sinua, suosittelen tutkimaan sen takana olevia mekanismeja, miksi sitä valtioissa niin kovasti toivotaan. Valtiona Suomi vain kipeästi tarvitsee maahanmuuttoa, sikäli kun haluamme edelleen tästä yhteiskuntajärjestyksestä pitää kiinni.

Jonkin verran joissain kehittyvissä maissa on saatu väestönkasvua jo hillittyäkin, mutta esimerkiksi katolisen kirkon levittämä viesti ehkäisyn syntisyydestä erityisesti Afrikan mantereella on tehnyt melko rumaa jälkeä (nykyinen paavi puhunut jo ehkäisyn puolesta, mutta tokikin vuosikymmenten saarnat eivät hetkessä poistu opituista toimista). Vanhojen ajatusrakenteiden levitykseen kuuluu edelleen lisääntyminen, sillä lapsesta asti uskontoon kasvatettu on varmempi "sijoitus" uskonnon jatkuvuudelle kuin ateistin tai muuhun uskovan käännyttäminen. Suomessakin lestadiolaisuus on lisääntymistekniikkansa tähden alati kasvava uskonlahko.

Islamin uskonopeista en tiedä, miten vahvana lisääntyminen siinä esiintyy.

Koulutus on yksi paras keino ehkäistä liiallista väestönkasvua, ja olisikin tarpeen kaiken kehitysavun ja muun mukana ennenkaikkea lähettää oppimismahdollisuuksia. Tästä syystä tietyt valtiot ovat äärimmäisen ongelmaisia, kun juuri naisten oikeus opiskella on rajattua tai kokonaan kiellettyä. Vapaaehtoisjärjestöjä onneksi tekee töitä tämän asian eteen - Jos oikein kovin huolestuttaa siis väestönkasvu, pakolaisuus ja muu, ehkä kannattaa etsiä jokin järjestö, joka näihin asioihin kuolutuksen kautta puuttuu ja ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Se nyt on ainakin jotain minimaalista, mitä voi itse tehdä.

Poliittinen vaikuttaminen on toinen, mutta mikäli nämä isommat teemat huolestuttavat, suosisin ennemmin niihin pureutumista tämän huomattavasti pinnallisemman ongelman sijaan. Pakolaiskriisi on vain se näkyvin merkki syvemmistä vaikeuksista, mitä meillä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisesti on. Pakolaiskriisi on oire suuremmasta täysin pakolaisista riippumattomista ongelmista, ja on siksi mielestäni niin kovin ankeaa, jos nyt pakolaisista kouhkaamiseen kulutetaan kaikki aika ja energia.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #81

Jos kyse olisi vain työvoimapulasta niin tietänet että meillä on puolen miljoonaa työtöntä omasta takaa ja saman verran ruotsinsuomalaisia joita ensisijaisesti kannattaisi houkutella, jos ja kun työvoimaa tarvitaan.

Sen jälkeen Itä-Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Kauko-Itä. Näistä maista/maanosista/kulttuureista tulleet ovat osoittaneet melkein yhtä hyvää kulttuureihin sopeutumiskykyä kuin eurooppalaiset aikanaan...näin siis silloin kun työtä on ollut tarjolla eikä muita vaihtoehtoja ole annettu. Ja silloin kun määrät olleet hallittavissa. Esim. Kaliforniassa näin ei ole ollut enää pitkään aikaan ja suuret osat sieltä ovat lähes sotatoimialueita, sotilaina jengiläiset.

Tällä hetkellä 3 huonoiten työllistynyttä ryhmää Suomessa ovat irakilaiset, afgaanit ja somalit. Miten huoltosuhde 1/5 tai jopa 1/10 parantaa Suomen kilpailukykyä?

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #81

Jos kyse olisi vain työvoimapulasta niin tietänet että meillä on puolen miljoonaa työtöntä omasta takaa ja saman verran ruotsinsuomalaisia joita ensisijaisesti kannattaisi houkutella, jos ja kun työvoimaa tarvitaan.

Sen jälkeen Itä-Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Kauko-Itä. Näistä maista/maanosista/kulttuureista tulleet ovat osoittaneet melkein yhtä hyvää kulttuureihin sopeutumiskykyä kuin eurooppalaiset aikanaan...näin siis silloin kun työtä on ollut tarjolla eikä muita vaihtoehtoja ole annettu. Ja silloin kun määrät olleet hallittavissa. Esim. Kaliforniassa näin ei ole ollut enää pitkään aikaan ja suuret osat sieltä ovat lähes sotatoimialueita, sotilaina jengiläiset.

Tällä hetkellä 3 huonoiten työllistynyttä ryhmää Suomessa ovat irakilaiset, afgaanit ja somalit. Miten huoltosuhde 1/5 tai jopa 1/10 parantaa Suomen kilpailukykyä?

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

Itsenäinen Suomi Ry:n johtokunta voisi puolestaan kernaasti täsmentää kolmatta kysymystään. Kovasti tuntuu olevan halua auttaa hädästä kärsiviä suoraan kriisialueille. Millä menetelmillä tämä apu tulisi toimittaa perille, miten se tulisi kanavoida, ja miten se tulisi rahoittaa?

Jo ennen tätä pakolaiskriisiä kehitysapua, ja jopa katastrofiapua vastaan hyökättiin säännöllisesti. Kun nykyinen hallitus viime keväänä kutisti ensi töikseen kehitysyhteisytöhankkeiden rahoitusta, nimenomaan Perussuomalaiset, maahanmuuttokriitikot ja nationalistit, eli ne, jotka nyt koviten huutavat tästä käsillä olevasta ongelmasta, heittivät silkasta ilosta kärrynpyörää nurmikolla. Kuitenkin samat tyypit sanovat nyt että apu tulisi toimittaa sinne missä hätää kärsivät ovat, eikä tuoda heitä tänne. Tähän on pyydetty selitystä jo monesti, mutta en ole tähän mennessä nähnyt vielä yhtäkään asiallista kommenttia joka millään tavalla selittäisi tätä ristiriitaa.

Kerkko Tappinen

Lukuja:

60.000.000 pakolaista
2-3.000.000.000 köyhää tällä hetkellä
2.400.000.000 afrikan ennustettu väkiluku vuonna 2050 (lähde: YK)

Vastauksena kysymykseesi: kaikki kehitysapu nykymuotoisena tulee lakkauttaa, välittömästi. Tukea annetaan ainoastaan maille jotka sitoutuvat YK:n ihmisoikeusjulistukeen sekä väestönkasvun hillitsemiseen.

Tuen tulee olla pääsääntöisesti valistusta, väestönkasvun hillitsemistä sekä lasten koulutusta, resurssien riittäessä tietenkin myös aikuisten koulutusta. Ennenkaikkea tytöille ja naisille tulee taata koulutus, ihmisarvo, vapaus sekä oikeus omaan elämäänsä.

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

No, kysyin siis seuraavat kysymykset:"Millä menetelmillä tämä apu tulisi toimittaa perille, miten se tulisi kanavoida, ja miten se tulisi rahoittaa?"

Jos ollaan aivan tarkkoja, et vastanut yhteenkään näista kolmesta kysymyksestä.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #22

Ehkä copy-paste auttaa vastauksen hahmottamisessa:

"Vastauksena kysymykseesi: kaikki kehitysapu nykymuotoisena tulee lakkauttaa, välittömästi. "

Rautalankaversio:

""Millä menetelmillä tämä apu tulisi toimittaa perille, miten se tulisi kanavoida, ja miten se tulisi rahoittaa?""

Ei toimiteta, ei kanavadoida, ei rahoiteta.

Jari Rahkonen

Mihinkään faktoihin perustumattomia mielipiteitä on maailma pullollaan ja tästäkin perustelut puuttuvat. Ei jatkoon.

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

Millaisia perusteluja kaipaisit? Minusta tuossa ylhäällä oli juuri niitä.

Kerkko Tappinen

Mistä Jonna sait luvun 0,16MRD eli 160.000.000€? Lienee helppoa uskotella itselleen että ongelmia ei ole kun keksii luvut omasta päästään?

Lasketaanko hieman nyt kuitenkin? Majoituskulut, SPR:n mukaan ENNEN kriisiä ja riistohintaisia kylpylämajoituksia oli ilmoitettu 46€/hlö/vrk.

Laittomasti maahantulleita, selvitysten mukaan vähintään 70% turisteina, "pakolaisia" oli viime vuonna 32.000.

32000*365*46 (vähätelty minimikustannus normaalitilanteessa) tekee PELKÄSTÄÄN 537.280.000.

Siihen päälle koulutus, kotoutus, tulkkaus, lakipalvelut, oikeuskulut, lääkärikulut....Pelkästään viime vuoden tulijoiden kustannukset ovat vähintään 1.500.000.000 eli 1,5MRD€. Samaan lukuun pääsi myös Erkki Virtanen, ihan vain laskemalla nykykustannukset * tulijoiden määrä. Näinhän se ihan ei mene, vaan kulut väkisinkin kasvavat, sosiaalisten ongelmien myötä.

http://yle.fi/uutiset/konkarivirkamies_maahanmuuto...

Luvussa ei myöskään ole mukana maahan uusina tai "uusina" tulevia, perheenyhdistämisiä, karkotuksia, karkotettavien sijoituksia jne.

JA HUOM: eikä täällä jo ennestään enimmäkseen työttöminä oleskelevia "pakolaisia". Lainausmerkeissä siksi että sekä irakilaiset ja somalit lomailevat omissa kotimaissaan joista ovat "paossa"!. Asian todeksi näyttämiseen ei tarvita kuin Facebook ja sieltä katselee kavereiden lomakuvat. Näitä ennestään täällä olevia on vähintään saman verran kuin viime vuonna tulleita.

Lisäksi koko maahanmuuton ympärillä pyörivä bisnes ja virkamieskunta on tuottamatonta työtä; hyödyttää Suomea yhtä paljon kuin se että työttömyys poistetaan laittamalla puolet työttömistä hakkaamaan kiviä murskaksi ja toinen puoli liimaamaan ne takaisin kasaan.

Kokonaisuudessa maahanmuuton kustannukset ovat siis paljon, paljon suuremmat kuin mitä Jonna haluaa esittää. Mutta hei, ei anneta faktojen pilata hyviä uskomuksia ;)

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Laitoin linkit noihin lukuihin. Arvio budjetissa oli 0,16 miljardia mutta se todennäköisesti kasvaa jonnekin sinne 0,8 miljardin paikkeille, jonka myös mainitsin tekstissä.

Kerkko Tappinen

Mikään laskelma ei tue sitä että 800.000.000€ riittää. Lisäksi tosiaan jo aiemmin tulleiden kustannukset. Esim. 1990-luvulla tulleista somaleista iso on jo päässyt eläkkeelle, keskimääräisen työ"rupeaman" jäädessä muutaman vuoden pituiseksi.

Samaan aikaan pukkaa lisää somaleita ovista ja ikkunoista, mutta täällä jo oleskeluluvan saaneet käyvät kotimaassaan lomalla.

Työllistymisprosentit ilman kikkailuja reilussa 10% ja niistäkin osa mamubisneksen parissa. Kuten työministeri sanoi, edessä on melkoinen savotta.

Reijo Jokela Vastaus kommenttiin #62

"Esim. 1990-luvulla tulleista somaleista iso on jo päässyt eläkkeelle, keskimääräisen työ"rupeaman" jäädessä muutaman vuoden pituiseksi".
Tilastokeskuksen mukaan 2014 oli äidinkieleltään somalinkileisiä eläkeläisiä 406 kappaletta, joten tuo ei pidä paikkaansa.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #65

"Esim. 1990-luvulla tulleista somaleista iso on jo päässyt eläkkeelle, keskimääräisen työ"rupeaman" jäädessä muutaman vuoden pituiseksi".
Tilastokeskuksen mukaan 2014 oli äidinkieleltään somalinkileisiä eläkeläisiä 406 kappaletta, joten tuo ei pidä paikkaansa."

Jaa, mielestäni tuo vajaa 500 eläkeläistä on iso osa siitä muistaakseni viidestä tuhannesta joita 90-luvuna aikana tuli...etenkin kun eivät töissä ehtineet olla käytännössä lainkaan.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #62

Eli otat huomioon myös sen vaiheen, kun pakolainen on saanut turvapaikan ja ja oleskeluluvan, osa myös Suomen kansalaisuuden. Näitä ei laskelmat huomioon ota. Onko Suomeen muuttavalla ulkomaalaisella mahdollisuus saada silmissäsi suomalaisuuteen oikeuttavaa statusta? Pysyykö maahanmuuttaja silmissäsi aina maahanmuuttajana? Onko eroa sillä, tuleeko omin avuin ja eri byrokratian läpi Suomeen, vai koskeeko tämä erottelu ainoastaan turvapaikan kautta maahamme saapuneita?

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #67

Mulla on ystäviä ja tuttavia yli 25:sta eri kansallisuudesta lähtöisin. Osa toki valkoisiakin, mutta myös lähes kaiken värisiä.

Minä, kuten suurin osa muistakaan tuntemistani mamukriitikoista, en periaatteessa pidä tuota ongelmana, niin kauan kuin ihminen haluaa olla suomalainen ja integroituu parhaansa mukaan.

Minulla on myös yksi romaniystävä jota tuttavallisesti keskinäisissa keskusteluissa manneksi kutsutaan. Ei näy hänestä ulospäin mitenkään, mutta se ei ole pointtini kuitenkaan. Ei pukeutuminen sinällään vaikuta, mutta jos sen tarkoituksena on kertoa ettei kiinnosta, niin kyllä se vaikuttaa. Hän on siis itse hylännyt romanikulttuurin koska kokee että se ja suomalaisuus ovat jokseenkin toisensa poissulkevia eikä hän voi hyväksyä suurta osaa tuohon kulttuurin kuuluvia asioita. Kuten naisen aseman heikkous ja valkolaisten ja "niiden" lakien halveksunta. Myös tumman ja hehkuvan veren ihannointi on hänestä vastenmielistä (ihan kuten itsestänikin suomalainen ryyppäyskulttuuri vaikka olen siihen nuorempana ansiokkaasti osallistunutkin:).

Vähemmistöjen positiivinen syrjintä ja uhriutuminen on kaikkein pahinta rasismia. Siinähän sanotaan ettet etnisyytesi takia voi pärjätä.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #77

Tunnen itse erään vanhemman romanipariskunnan, jotka ovat oman kulttuurinsa kunnioituksesta ja perinteiden jatkamisesta huolimatta varsin sopeutuneita valtaväestöön. On selvää, että osan mielestä ne ovat vaikeasti sovitettavissa ja mieluummin valitsee joko-tai, mutta huomattavan moni löytää sen tavan elää kunnioittaen molempia kulttuureita. Koska tuntemani pariskunta on kuitenkin "yksittäistapaus" (heidän kasvattamat lapsensa myös), en tiedä, miten tyypillistä on yleisemmin romanikulttuurissa se toisista huolehtimisen korkea arvostus, jonka olen tästä pariskunnasta nähnyt. Sellaisen huolehtimisen kulttuurin nimittäin toivoisin näkyvän enemmänkin suomalaisessakin kulttuurissa - juurikin vastapainona sille, kuinka tyypillisesti ongelmat lähinnä ryypätään kurkusta alas.

Sikäli kun tarkoitat integroitumisella Suomen lakien noudattamista, niin se on itsestäänselvä asia ja lakien rikkominen johtaa jo nyt karkoitukseen. Sille en koe tarvetta, että "ihminen haluaa olla suomalainen", sillä en edes osaa kuvitella, mitä se tarkoittaa. Mikä on sellainen suomalainen identiteetti, mikä pitäisi haluta ottaa omakseen? Jos määrittelet suomalaisen identiteetin, voimme sitten pohtia tätä lisää.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #82

Niin, sitä minä suuresti ihmettelen että miksette te näe suomalaisuudessa mitään ansioita? Teidän mielestänne Suomi on yksi maailman rikkaimmista maista ihan sattumalta? Te haluatte tuota rikkautta jakaa pois, jossain käsittämättömässä synnintunnossa rypien!

Onko syynä kenties suunnattomat luonnonvarat? Mammuttimainen kansa? Kenties se ettei Suomi ole ollut koskaan suurvallan riistämä vasallivaltio? Edes siis kahta kertaa, satojen vuosien ajan? Tai että me olemme olleet niin onnekkaita ettemme ole joutuneet sotaan, useasti? Jopa veli veljeä vastaan? Tai se että Suomi ei ihme kyllä joutunut maksamaan jättimäisiä sotakorvauksia ja luopumaan 25% osuudesta viljasadostaan ja yhdestä rikkaimmista kaupungeistaan?

Mikä sinun mielestäsi suomalaisuudessa sitten EI ole sellaista joka tuollaisista lähtökohdista nousee kehitysmaasta kehityksen kärkeen?

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #85

Kyllä sitä omaa suomi-inhoa tai jopa vihaa kannattaa pohtia. Mun mielestä täällä on paljon asioita päin persettä, mutta kokonaisuutena Suomi ja suomalaiset ovat mulle niin rakkaita että mun mielestä siitä hyvästä kannattaa pitää kiinni ja kehittää sitä paremmaksi.

Rikokset eivät lopu siten että toivotaan että kukaan ei tee rikoksia. Rauhaa ei tule pasifismin kautta niin kauan kuin yhdelläkään ihmisellä on tahtoa taistella.

Etkö tosiaan näe yhtäläisyyttää siihen mitä me realistit sanomme suvakkiudeksi? Se on se sama syy miksei monikulttuurisuus ole koskaan missään toiminut. Paitsi Star Trekissä.

Se voi olla kaunis idea, ideaali, utopia. Ennen sen toteutumista tulee poistaa järjen käytön vastainen toiminta mm. kaikki järjestäytyneet uskonnot, liikakansoitus tai siis köyhyys. Tämän hetken maailmassa toimiminen multikultin puolesta on utopistista haihattelua, mutta ikävä kyllä kaikille kantasuomalaisille äärimmäisen vaarallista ja kallista.

Kerkko Tappinen

Kohtaan 8: Suomessa nimenomaan on avointen ovien politiikka, taikasanalla asyyli. On täysin eri asia että suurin osa ei tule turvapaikkaa saamaan. Oma ongelmansa on se ettei näitä laittomasti maahantulleita saada karkotettua. Kattaa siis myös kohdan 2.

Kohta 3 on auttamatta typerin argumenteista ja samalla tietenkin myös virheellisin. Minne maailman 60.000.000 pakolaista asutetaan jos ei takaisin kotiseuduilleen? Vielä tärkeämpi kysymys, minne seuraavat 60.000.000? Eivät maailmasta köyhät lopu. Nyt meille tulee pakolaisia jo Bangladeshista ja Intiasta! Eikä sellaista tilannetta maailmaan koskaan saada että ruoantuotannon lisääntyminen paikkaisia nykyisenkaltaisen väestönkasvun.

Onko vähemmän väärin lähteä pakoon nälkäkuolemaa kuin sotaa? Jos ei, niin potentiaalisia pakolaisia on kolmisen miljardia, vuoteen 2050 mennessä viitisen miljardia.

Kyllä nuo Jonnan vastaukset ovat melko lailla väkisinväännettyä huttua muutenkin. Kun todellisuus ei vastaa Unelmaa, on todellisuudesta luotava valheellinen, vääristynyt kuva.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Kohdan 3 vastaus tarkoittaa sitä, että ymmärtää ylipäätään sen, miksi pakolaisia on. Ei voi noin vain kuvitella, että kun laitetaan rahaa kehitysapuun, niin sitten maailma korjaantuu. Konkreettisiakin tekoja tarvitaan. Kyllä heistä osa haluaakin jäädä nimenomaan lähelle kotiaan, ja osa kaipaa palata maahansa kun se vain mahdollista on.

Se, että tehdään työtä sen eteen, että ihmisten ei tarvitsisi niin laajassa mittakaavassa olla pakolaisia, ei tarkoita sitä, että pitäisi nyt sulkea silmänsä siltä todellisuudelta, että heitä on.

Haluaisin kyllä jonkin lähteen tuohon väitteeseen, että Suomeen pääsyyn on tuollainen taikasana.

Kerkko Tappinen

Mitä lähdettä mahdat kaivata? Onko väitteesi se, että Suomen rajan yli EI pääse ilman mitään papereita, kun sanoo rajalla turvapaikanhakija?

Kerkko Tappinen

Pakolaisongelman ymmärtäminen tarkoittaa juuri sitä että ymmärtää määrät ja potentiaalin. Toki kivempi puuhastella ja leikkiä Pelastajaa. Laskun maksavat suomalaiset, halusivat tai eivät. Mitään vaikutusta pakolaisongelmaan sillä ei tietenkään ole. Eurooppa hajoilee pariin miljoonaan ja tulijoiden määrä mitataan miljardeissa :)

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #61

Jos ymmärrän oikein näistä eri kommenteistasi, Suomeen ei siis mielestäsi pitäisi ottaa enää pakolaisia? Miten toteuttaisit rajat kiinni- politiikkaa? Minkä verran on hyväksyttävää käyttää rahaa siihen?

Entäpä jo tulleet - Käännytetäänkö kaikki? Että ei enempää turvapaikkoja "jaossa", ne onnekkaat, jotka sen jo saivat, saavat jäädä.

Vai koskettaako rajat kiinni-politiikka jo turvapaikan saaneita? Otetaanko turvapaikkastatus pois? Jos otetaan, niin minä aikana saadut turvapaikat otetaan pois? Turvapaikkapolitiikkaa on harrastettu suhteellisen pitkään. Olen rehellisen kiinnostunut tietämään, missä se raja mielestäsi pitäisi mennä. Jos mielestäsi jo aiemmin myönnettyjä turvapaikkoja pitäisi perua, entäpä jos heille on syntynyt Suomessa lapsi, joka on saanut Suomen kansalaisuuden?

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #64

Kyllä, ymmärsit ihan oikein, ei enää tulijoita nykyisillä perusteilla.

Tänne tulleet joilla laillinen status, pitävät sen. On todella ongelmallista säätää taannehtivia lakeja; niihin voidaan turvautua lähinnä äärimmäisessä hädässä.

Ei pysyviä turvapaikkapäätöksia, max 2v kerrallaan. Kansalaisuutta voi hakea kun ollut työelämässä veronmaksajana vähintään 3v ja maassa vähintään 5v. Eli Suomen passin voisi saada vasta sitten, vaikka oleskelulupa olisikin.
Jenkkityyppinen testi kansalaisuuden saamiseksi, mm. kielitaito.
Ei automaattista oleskelulupaa täällä syntymisen perusteella.
Ei automaattista perheenyhdistämistä.
Ei automaattista käsittelyä, jos tullut alaikäinä, vaan sen iän mukaan mitä oikeustiede määrittää ja sen jälkeen käsittelypäivämäärän iän mukainen käsittely. Alaikäisille aina tilapäinen päätös täysi-ikäisyyteen saakka; sen jälkeen tapauskohtainen käsittely täysi-ikäisenä.
Ikänsä tai muuten valehdeille automaattisesti kielteinen päätös.

Koko turvapaikkabisneksestä vetovoimatekijät pois, ml sosiaaliturva.
TP-hakijoilla päivittäinen ilmottaumisvelvollisuus ko VOK:n. Tarvittaessa poistumiskielto VOK:sta, jos yleinen turvallisuus näin vaatii.
Minimimajoitus ruoka-avustuksilla, ei rahaa. Koskaan. Korkeintaan 50€/kk ja sekin kortilla, joka ei käy ulkomailla.
Laiton maahantulo kriminalisoitava; kielteisten päätöksen saaneiden siirtäminen tarvittaessa pakkokeinoin pakolaisleireille.
Ei valitusoikeutta kielteisestä päätöksestä. (Esim. perheoikeuden päätöksissä ei ole valitusoikeutta).
Ilmeisen väärillä perusteilla automaattinen elinikäinen maahantulokielto.

Ja sitten tekisinkin selkeän muutoksen edullisempaan suuntaan: uskosta luopuneille muslimeille tulisi myöntää TP tällä perusteella. Samoin sukupuolensa takia vainotuille (alaikäisten pakkoavioliitot, silpomiset tai sen uhka, raiskaukset mm. Jesidi-naiset) tulisi olla etuoikeus turvapaikkaan. Tosin en nostaisi kiintiöitä ja kestävänä kehityksenä pidän itse maksimissaan 3000 hlöä vuodessa ml perheenyhdistämiset, kuitenkin siten että max. 500 per yksittäinen maa.

Uskoakseni em. toimet lopettaisiva elintasosurffailun tehokkaasti, samoin kuin kasvavan sisäisen turvallisuusuhan. Win-win kantasuomalaisille ja aidoille pakolaisille.

Kerkko Tappinen

Kirjoitin ensimmäisen kommentin koska halusin vain yhden virheen korjata. Kun tutustuin tekstiin, huomasin että tuskinpa kannatti.

Jos 75% tulee väärin perustein, niin se on Jonnalle ok?

On siis sääli huomata että piraatitkin kannattavat multikultia, koska suomalainen polittiikka kaipaisi tuulettamista, ei suomalaisen kulttuurin hävittämistä. Ja ei, en tarkoita impiwaaralaisuutta. En Suomen sisua, en SoO tms.

Suomessa oli yli 100 kansallisuutta jo vuonna 2014. Vuoden 2015 eivät ole tuoneet suomalaiseen monikulttuuriin mitään uutta. Siis ainakaan uutta hyvää.

Sen sijaan ne ovat tuoneet jo nyt paljon huonoa irakilaisesta ja afganistalaisesta eli islamilaisista patriarkaalisista fundamentalistisista monokulttuureista. Samoja piirteitä kuin näistäkin maista pakolaisina tuota kehitystä lähteneet.

On hyvin outoa vähätellä turvallisuusuhkaa, kun samaan aikaan kymmenistä puskaraiskauksista syylliset ovat löytyneet 100% pakolaisista sekä SUPOn tietojen mukaan vähintään 300 ISIS-sotilasta tullut maahan. Tunnettuja sotarikollisia on tunnistettu ja otettu kiinni puolen tusinaa.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Jos nyt se 75% yrittää väärin perustein, niin se on pieni harmi siinä suhteessa, että kaikki hyväksyttäisiin. Kun Suomen tilanne ja ylipäätään palaajien tarinat kantautuvat takaisin lähtömaihin, lähtee nekin huhut kiertämään, ettei tänne kannata vaivautua. Vähenee hiljalleen sitten ne turhat hakemukset - Onhan täällä niin kurja kelikin.

Kerkko Tappinen

"os nyt se 75% yrittää väärin perustein, niin se on pieni harmi siinä suhteessa, että kaikki hyväksyttäisiin. Kun Suomen tilanne ja ylipäätään palaajien tarinat kantautuvat takaisin lähtömaihin, lähtee nekin huhut kiertämään, ettei tänne kannata vaivautua. Vähenee hiljalleen sitten ne turhat hakemukset - Onhan täällä niin kurja kelikin."

Kiersit kylläkin asian, poliitikkoainesta. Entä jos 99% tulisi väärin perustein? Entä jos tulijoita olisikin 300.000 joista väärin perustein se 75%? Me kuitenkin elämmän reaalimaailmassa vielä toistaiseksi.

Mitä vetovoimatekijöitä toistaiseksi on poistettu? Ei käytännössä mitään! Edelleen, järjettömän korkea vastikkeeton elintaso, yhdistettynä mahdollisuuteen saada Suomen passi riittää edelleen järjettömään turhis-tulvaan.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

On harmillinen tosiasia, että suurien joukkojen mukana myös tulee ihmisiä, jotka tekevät rikoksia. Jos yhtäsuuri osa suomalaisia joutuisi pakoon vieraaseen kulttuuriin, varmasti tulisi suomalaisilta paljon rikoksia toisen valtion lainsäädännön mukaan - Ja myös niitä ihan suomalaisenkin lainsäädännön tunnistamia rikoksia osataan tehdä. Tiettyyn pisteeseen asti asiaa auttaa jo se, ettei jokainen hakija saa turvapaikkastatusta. Johonkin pisteeseen asti suomalaisen kulttuurin ja lainsäädännön opettaminen.

100% rikoksettomuuteen ei kuitenkaan päästä. Karkoitusta voimme onneksi jo nykyisen lainsäädännön puitteissa tehdä pienemmistäkin rikoksista. Oli hieman surkuhupaisa tuo kansalaisaloite, joka pääsi eduskunnan käsittelyyn: Aloite vaati karkoitusta, jossa oli korkeammat kriteerit karkoitukselle kuin mitä meillä nykyään on. Kun tulee isoja maailmanlaajuisia kriisejä, niiden mukana väkisin tulee harmittavia ja vahingollisia lieveilmiöitä.

Olisin myös kiinnostunut kuulemaan, mikä on sinusta sellaista suomalaista kulttuuria, joka kuulostaa ilmasutyylisi perusteella olevan jokseenkin uhattuna. Mitä olen seurannut eri kansallismielisten ryhmittymien keskusteluita, uhattuna kuulostaa nimenomaan olevan paheksumasi patriarkaaninen fundemenatalistinen monokulttuuri, mutta suomalaiseen tapaan.

Kerkko Tappinen

Mielestäsi Suomessa patriarkaalinen kulttuuri? Heh, jää kovin vähän keskusteltavaa :) Kuten jo sanoin, en minä mitään Impiwaaraa kaipaa, eikä Suomi sellainen vuonna 2014 ollutkaan. Suomi oli alkuvuodesta 2015 parempi maa kuin alkuvuodesta 2016. Pitäisin itseäni varsin hölmönä jos ehdoin tahdoin haluaisin maasta huonompaa kuin se oli. Ei täydellinen, todellakaan, mutta se ei olekaan pointtina tässä.

Minä puhun kulttuureista joihin kuuluu oleellisena osana fundamentalistinen islam. Lapsiavioliitot, naisen heikko asema (de facto heikko, ihan oikeasti), sharia, halal, homojen kuolemantuomiot jne. Minulle on muuten ihan se ja sama mitä kukin sanoo uskonnon ja mikä perinteen osuudeksi, semantiikkaa. Jos joku kulttuuri on paska*, se sitä myös on ja on täyttä paskaa myös väittää että kaikki kulttuurit olisivat (tai olisivat olleet) yhtä hyviä.

Sen väittäminen on Unelmaa, ei realismia. En pysty ymmärtämään että nykyisen tiedonvälityksen aika kaudella ihmiset edelleen valitsevat mieluummin laput silmilleen.

Se ei ole uhka tietenkään ainoastaan suomalaisuudelle vaan vapaalle länsimaiselle elämäntavalle.

Suomalaista, eurooppalaista kulttuuria on ilmaisunvapaus ja yhteiskuntarauha. Hyvinvointivaltio oikein toteutettuna; vastuunkanto itsestä, läheisistä ja yhteiskunnasta. Jos et ymmärrä mitä se tarkoittaa, tule rohkeasti ulos kuplasta ja tee kulttuurimatka esim. Malmöön.

Vastustan sitä että tänne tulee ihmisiä, joille MINUN ihonvärini on ongelma. Joille minun ateismini on ongelma. Joille minun arvoni ovat ongelma. Ihmisiä jotka eivät kunnioita Suomen lakeja, vaan jotain muita käskyjä.

Ihan samalla tavalla vastustaisin myös Daavidin oksaa tai militantteja hinduryhmiä. Tai minkä tahansa uskonnon tai ismin väkivaltaisia pakkotuputtajia. Eikä sen tuputtamisen tarvitse kohdistua minuun jotta se olisi ja ON väärin.

* "paskan" kulttuurin määritelmä: korkea köyhyys, korkearikollisuus, nälänhätää, ei tasa-arvoa, alhainen bkt, huono koulutustaso, ei ihmisoikeuksia jne. Huomaa että tässä ei tarvitse ottaa kantaa syihin vaan pisteyttää, edes jollain tasolla. JOS nämä eivät olisi paskakulttuureja, ihmisethän olisivat siellä onnellisia. Ja täältäkin voisi kulttuuririkastumiskokemuksia kaipaavat muuttaa sinne.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #56

En väitä, että kaikki kulttuurit ovat yhtä hyviä. Useimmat uskonnonpaahteella toimivat kulttuurit ovat vähintäänkin arvelluttavia, ellei jopa suoraan monia ihmisoikeuksia rikkovia. Näin myös ne kovan kristityt suomalaisetkin, vaikkakin yhteiskuntana olemme menneet miellyttävällä tahdilla sekulaariin suuntaan.

Lait meillä toteuttavat suhteellisen hyvin yhdenvertaisuutta, vaikka varsinkin vielä miesten oikeuksissa on lainkohdissa epäkohtia - Asepalvelus nyt yhtenä esimerkkinä. Kulttuuria lait eivät kuitenkaan suoraan sanele. Tämän tähden olin kiinnostunut tietämään, mikä osa sitä suomalaista kulttuuria nyt on uhattuna, kun liian usein kansallismielisten retoriikasta tapaa sellaisia ilmaisuja, jotka nimenomaan patriarkaalista kulttuuria pönkittävät. En ole halunnut tehdä sinusta arvausta, että mihin viittaat, vaikka nostinkin tuon esiin juuri niiden yhtäläisyyksien tähden.

Sikäli kun suomalaiseen kulttuuriin kuuluu yhteikuntarauha, mitä viestittävät nämä suomalaisten tekemät polttopulloiskut julkisrakennuksia kohti? Polttopulloiskut nukkuvien perheiden majoituksiin? Minusta se kertoo ikävää tarinaansa siitä, että meillä on kansan joukossa paljon ihmisiä, jotka turvautuvat väkivaltaan saadakseen tahtonsa läpi. Minulle suomalaisuus on aikanaan tarkoittanut sivistystä, vaan viimevuodet ovat osoittaneet minulle, että suomalaisuuden ja sivistyksen yhdistäminen toisiinsa on vain harhaa. Olemme ehkä sivistyneitä maailman mittakaavassa, mutta kehityksemme sen suhteen on ottanut ainakin tietyin osin takapakkia. Johan sen näkee maahanmuuttokeskustelustakin - On rasisteja ja raiskattavia suvakkihuoria. Syystä olen jättänyt aika myöhäiseksi koko keskusteluun osanottamisen.

"Vastustan sitä että tänne tulee ihmisiä, joille MINUN ihonvärini on ongelma. Joille minun ateismini on ongelma. Joille minun arvoni ovat ongelma. Ihmisiä jotka eivät kunnioita Suomen lakeja, vaan jotain muita käskyjä."

En osaa sanoa, mikä osa tänne tulevista ihmisistä kokee ihonvärisi ongelmana. Epäilemättä sellaisiakin on, ja mitä kovempi on sinun ihonvärilläsi varustettujen ihmisten syjintä tänne tulevien ihonvärisiä kohtaan, sitä varmemmin ihonväristäsi tulee ongelma. Leimaannut, kuten hekin, vain kuuluisien yksittäistapausten johdosta.

Suomessakin on hurja määrä ihmisiä, jotka noudattavat ensin muita säännöksiä kuin Suomen lakia. Harmillinen organisoitujen uskontojen ongelma. Yhdyn tähän huoleen kyllä myös maailman mittakaavassa - Uskonnolla itsellään ei niin merkitystä, vaan sillä, hyväksytäänkö tutkittu ja todistettu todellisuus vai ei, ja hyväksytäänkö noudattamaan ensisijaisesti kirjattua lakia ja vasta toiseksi omaksuttua uskontoa.

Se, että uskontoa lakina käyttävät valtiot ovat ajautuneet melkoisen vaikeiksi paikoiksi elää, puhuu mielestäni entisestään sen puolesta, että ihmisille tulisi voida taata mahdollisuus päästä niin kuristavasta kulttuurista ja lainsäädännöstä eroon. Ja juuri tätä ja tästä aiheutuvia äärimmäisen traagisia lieveilmiöitä niin moni onkin paossa.

Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #63

En vähättele polttopulloiskuja mutta lasketaanpa nyt hieman: jos 10 iskua, joista epäonnistunut 10, niin se on 10/5500000 eli alle 0,002% väestöstä.

Koska yleistämistä ei muutenkaan sallita niin miten ihmeessä noilla prosenteilla?

Enkä minä tiedä mikä prosentti tulevista kokee ihonvärini ongelmalliseksi, tiedän vain se että kun ei-valkoinen väestö saavuttaa enemmistön tai merkittävän vähemmistön, valkoinen kansanosa saa sen tuta nahoissaan. Näin on ainakin tähän asti käynyt ympäri Euroopan. Ja kyllä tuolla Jenkkilässä on paljon alueita joinne ei valkoinen voi mennä, ei nyt unohdeta sitäkään.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #75
Kerkko Tappinen Vastaus kommenttiin #80

Mikä pelko?`Pelko siitä että asuinalueeni tai alueita Suomesta muuttuu valkoihoisille vaaralliseksi. Jep, erittäin aiheellinen pelko. Ei kuule tarvii Ruotsia pidemmälle lähteä omin silmin katsomaan. Googlekin auttaa: malmö, riots, burning cars.

Tämä pelko konkretisoituu koskettamaan kaikkia ihmisiä paitsi jos:

-pelkäät jo valmiiksi kaikkea
-et katso ympärillesi tai et halua katsoa

Jälkimmäinen ryhmä herää siinä vaiheessa kun omaan kotiinsa ei uskalla enää mennä. Tässä vaiheessa ne parempiosaiset maailmanparantajat ovat jo muuttaneet.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Politiikka kaipaa tuulettamista, mutta rasismia se ei kaipaa. "Ammutaan mamut rajalle" on aika tunkkaista meininkiä. Päätöksenteon avoimuus, enemmän valtaa kansalle ja sillee on aika freesiä.

Reijo Jokela

Avoimmuutta kyllä kannatan, mutta mitä tuo "enemmmän valtaa kansalle" pitää sisällään? Tällaisia avioliittosekoiluja, vai mitä? Nythän meillä päätöksiä tekee itsemme valitsemat ihmiset, joten eikö valta ole kansalla?

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #32

Mihin viittaat "avioliittosekoiluilla"?

Tarvitsemme enemmän vaikuttavia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien ulkopuolella. Jonkin verran esimerkiksi kansalaisaloitepalvelu on sitä tuonut. Ongelmahan tässä on se perinteinen: Kansa valitsee kansanedustajat niiden lupauksien perusteella, mitä vaaleissa riittää. Kun lupaukset petetään, niin pitäisi voida olla mahdollisuuksia vaikuttaa niihin asiohin, joita luvattiin - Esimerkiksi koulutusleikkaukset ovat sellainen selkeä ja törkeä esimerkki tällä vaalikaudella.

Mitä nuo keinot sitten voisivat olla? Kuntatasolla jonkin verran riippuen kunnasta / kaupungista on tultukin vastaan. Otetaan kansalaisia mukaan enemmän päätöksentekoon ja heidän mielipiteitään huomioon esimerkiksi erilaisin kyselyin. Tämä nyt yhtenä pienenä korjausliikkeenä on aika merkittäväkin, mikäli sitä käytetään oikein.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen Vastaus kommenttiin #32

Joo, niin kuin Jonna vihjasikin, mutta itse sanon suoremmin nyt.

Valta ei ole kansalla, mikäli päättäjät valitaan paskapuheiden perusteella.

Jos edes voisi tutkia että mitkä on päättäjien kannat ja äänestää niiden perusteella nii vois olla vielä ok, mutta jos ne sanoo vaaleissa yhtä ja tekee sitten ihan toista, niin ei se oikein käy, ne sai kuitenki sen legitimiteetin sille politiikalle mitä ne sanoi ajavansa.

Kansa tarvii ohituskaistan päätöksentekoon. Kansalaisaloitteet ei oo tarpeeksi vahvoja. Vaalitapa pitäis saada siirtoäänivaalitavaksi, ettei äänet "mene hukkaan" ja äänestämisestä tulee mielekkäämpää. Tarvitaan kansanäänestysaloite, joka velvoittaa tekemään kansanäänestyksen aiheesta, vaikka se ei olisi sitovakaan. Puoluetuki pitäisi sitoa ääniin, niin poistuisi epäsuhta, jossa isoimmat puolueet saa suhteessa reilusti enemmän tukea, kuin pienemmät puolueet. Toki esim. puoluetuen pitäisi ulottua eduskunnan ulkopuolisiinkin, mutta se ei tule tapahtumaan ennen kuin me päästään eduskuntaan. Ainakin minä lupaan muistaa ajaa sitä siellä, jos sinne joskus pääsen.

Meillä on aika laaja demokratiaohjelma ja mielestäni sitä voisi laajentaa vieläkin.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #34

Anteeksi OT, mutta en malta olla kysymättä. Miksi puoluetukea pitää ylipäätään maksaa? Itse näen ongelmallisena että päättäjät kuppaavat yhteisiä rahojamme omalle intressipiirilleen, myös silloin kun sitä kutsutaan puolueeksi.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #35

Toivon mukaan ei tarvitsisikaan maksaa loputtoman pitkään. Tällä hetkellä lähinnä se syy, miksi henkilökohtaisesti koen puoluetukien periaatteessa hyväksi on se, että myös muutkin kuin varakkaiden intressit tulevat näkyviksi. Jos jokainen puolue toimisi vain ja ainoastaan lahjoitusten varassa, niin on selvää, että tietyt intressit nousisivat näkyvyydessä korkeammalle.

Tämä on lähinnä ongelma niin pitkään, kun ihmisten pääasiallinen tieto puolueista ja ehdokkaista tulee heidän tuottamansa markkinointimateriaalin kautta. Tähän onneksi esimerkiksi internet on varsin hyvä apukeino - Tietoa voi etsiä ihan omatoimisesti. Iso äänestäjäkunta kuitenkin on edelleen ne, jotka pääasiallisen tietonsa saavat luukusta tulleista mainoksista, televisiosta ja radiosta.

Toisaalta pitäisin hyvänä sitä, että puolueet todellakin toimisivat vain lahjoitusten varassa. Siinä oppisi sitten heti alusta alkaen käyttämään rahaa ehkä hieman vastuullisemmin, kun jäsenistö ei välttämättä halua kuluttaa omista varoistaan sellaisen puolueen toimintaan, joka ei vastaa jäsenistön toiveisiin. Lisäksi tulisi mitä todennäköisimmin läpinäkyvämmäksi se, kenen asioita ajetaan, kun jäsenistön käyttämillä rahoilla on viisainta julistaa nimenomaan jäsenistönsä intressejä.

Jos puoluetukia maksettaisiin eduskuntavaaleissa annettujen äänien perusteella, se noin periaatteessa toimisi kohtuu samalla tavalla, kuin itse lahjoitettu raha. Jos ääni olisi vaikka viiden euron tuen arvoinen, niin sitä voi sitten miettiä, onko nyt sitten ääni tuonkaan lahjoituksen arvoinen. Se myös lisäisi syytä äänestää silloinkin, kun ei luottaisi oman ehdokkaansa tai puolueen pääsevän läpi - Taloudellisten toimintojen mahdollisuuden parantaminen tukee puolueen tulevaisuuden työtä.

Jos en ihan väärin muista, niin esimerkiksi tuolla viiden euron tuella per ääni puoluetukien kokonaismäärä laskisi lähes puoleen nykyisestä. Nykyiset puoluetuet ovat kohtuuttoman suuria, ja kaikenlisäksi pönkittävät jo valtaanpäässeiden valta-asemaa.

Pelkkä vaaleihin osallistuminen puolueelta maksaa vähintään sen, että julisteita tarvitaan moniin kaupunkeihin ja kuntiin. Se on useiden tuhansien kuluerä yksistään - Olisin varsin tyytyväinen, mikäli edes vaalijulistemaksuihin saisi tukea, jolloin lahjoitusvarat / jäsenyysmaksut voisi käyttää tehokkaammin siihen muuhun toimintaan, markkinointiin ja yhdistyksen pyörittämiseen ym. jäsenistön toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #36

Voivathan ne luottamustoimiin valitut osoittaa harkintansa mukaan solidaarisuutta liikettä kohtaan, jos nyt verorahoja halutaan ohjata lobbaustoimintaan. Tuo äänistä maksaminen on ihan vihonviimeinen idea, eihän sitä kestä kukaan kun on satoja listoja vaaleissa ja opportunistit vonkumassa medialta "tasapuolista kohtelua".

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #37

Miten vaalilistat tai opportunistien "vonkuminen" liittyy?

Nythän siis puoluetukea maksetaan saatujen eduskuntapaikkojen perusteella. Puoluetukea voisi myös maksaa puolueelle saatujen äänien perusteella. Ei se niin suuri muutos olisi noin periaatteessa, mutta vaikutus tasapuolisemmin jakautuneeseen tukeen sitäkin suurempi. Lisäksi kun puolueella voi olla valtakunnallisesti suurempi kannatus kuin toisella puoueella, joka kuitenkin eduskuntapaikkoja saakin enemmän vaalipiirijärjestelmän tähden.

Niin pitkään kun puoluetukijärjestelmä on olemassa, olisi toivottavaa sen olevan tasavertaisempi. On realistisempaa saada puoluetukijärjestelmä, joka toimii toisin, kuin saada koko puoluetukijärjestelmä pois. Jos joku päivä puoluetukijärjestelmä toimisi sellaisten sääntöjen varassa, joka hyödyttäisi myös eduskunnan ulkopuolisia puolueita, voisi jopa vallassaolevien puolueiden suunnalta herätä toive koko järjestelmän lakkauttamisesta.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #38

Naiviuttani kuvittelen kaikenmaailman itse nimitettyjen presidenttikandidaattien ryntäävän näyttämölle, jos jokaisesta äänestä luvataan rahaa. Jos äänistä maksetaan ei voida mitenkään perustella että se tehtäisiin vain puoluerekisterissä oleville, ei ainakaan esittämäsi argumentoinnin valossa. Ei sellainen palvele demokratiaa, on ihan hyvä että jotkin kandidaatit eivät etene blogistania pidemmälle.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #39

Esitys siis pitäisi sisällään sen, että kyse on jokaiselle rekisteröityneelle puolueelle. Laki kuuluu muistaakseni puoluelakiin, minkä tähden se voidaan hyväksyä vain rekisteröityneille puolueille olemassaolevaksi tukijärjestelmäksi.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #39

".. on ihan hyvä että jotkin kandidaatit eivät etene blogistania pidemmälle."

Voimme mielellämme kyllä keskustella asioista, vaan en kyllä ole mielestäni antanut aihetta henkilöön menevään hyökkäykseen. Miksi koit tämän lähestymistavan tarpeelliseksi?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #43

En aamulla huomannutkaan tätä kommenttia. Anteeksi, tarkoitukseni ei ollut hyökätä henkilöäsi kohtaan, en tiennyt sinunkin olevan presidenttikandidaatti. Kohdistin ivani ihan toiseen kandidaattiin, jonka nimeäminen ei kuitenkaan toisi keskusteluumme lisäarvoa.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #69

Luin asian sitten huonosti. En tokikaan presidenttikandidaatti ole tai sellaiseksi pyri, mutta nyt kun selvesit tilannetta, saatan osata yhdistää, kehen viittaat. Aiemmin olen saanut suoraan itselleni kohdistettuja kommentteja tyylillä "pysy vain internetissä / ei tuollainen kirjoittelu mihinkään johda eikä tulisi johtaakaan", joten oma aiempi kokemukseni tuotti tässä virheellisen tulkinnan. Kiitos selvennyksestä!

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #69

Presidenttiehdokkaaksi pääsyyn on kuitenkin aika kovat rajat muutenkin. Joko tulee olla eduskunnassa edustetun puolueen asettama ehdokas tai kerätä 20 000 äänioikeutetun tuki taakseen. Jos yksittäinen henkilö kykenee tuon määrän kannatusta kasaamaan, niin ansaitsee kyllä ehdokkuutensa. Arvelen, ettei moni sellaiseen Suomessa kykene.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #72

Niinpä, en useinkaan ole ivallinen mutta itsensä presidenttiehdokkaaksi julistamalla ansaitsee vähän kovempaa kohtelua...

Mitä sinun kirjoitteluun tulee, olet ainakin tämän blogin ja vastauksesi sisällön ja sävyn perusteella tervetullut tuulahdus poliittisella pelikentällä. Onnea projektille!

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #73
Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen Vastaus kommenttiin #39

"Jos äänistä maksetaan ei voida mitenkään perustella että se tehtäisiin vain puoluerekisterissä oleville, ei ainakaan esittämäsi argumentoinnin valossa. Ei sellainen palvele demokratiaa..."

Niin, ja siis taisin sanoakin, että myös eduskunnan ulkopuolisille. Mikä tässä on ongelma?

Puoluetuki on tällä hetkellä demokratiaongelma. ETYJ otti asiaan kantaa ja Suomihan sais noottia. Nykysysteemi on tosi huono esim. poliittisen moniäänisyyden kannalta ja ne halus että eduskunnan ulkopuolisillekki sais tukea.

Hallitus nyt tietenki oli taas tekevinään jotain ja pisti säännöt että periaatteessa kuulostaa siltä että eduskunnan ulkopuolinen voi saada, mutta käytännössä niillä ehdoilla ollaan jo eduskunnassa, joten eipä saa kuitenkaan.

Meillä oli ehdotus, joka oli Vihreiden kautta eduskunnassakin, joka olisi pistänyt rajaksi 5000 ääntä varmuuden vuoksi. Sehän rekisteröimisessäkin on periaatteessa.

Kerkko Tappinen

Kuka missään on sanonut että ammutaan mamut rajalle? Ammutaan ihan kaikki jotka laittomasti rajaa ylittävät.

Vedätkö sinä rajan omaan kotiisi vai Suomen rajoille, on semantiikkaa.

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Vastustan puoluetukea, mutta vaadin sitä puolueelleni. Asia vaatii lakimuutoksen, mutta vastustan lakia muutettavan niin että puolueeksi rekisteröitymättömät saisivat tukea samoin ehdoin. Saatan olla vainoharhainen, mutta näen tuossa aika pahan kaksinaismoraalin. Sementoidaan valta puolueille, kunhan me pääsemme sisäpiiriin.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Aiemmassa kommentissani puolsin myös monin tavoin puoluetuen poistoa. Totesin myös sen olevan realistisempaa, että puoluetukea muutetaan, kuin sen, että se poistetaan. Puoluetukea hetki sitten tosin muutettiinkin, tehtiin kauneussäätöä; sitä saa nyt sellaisetkin eduskunnan ulkopuoliset puolueet, jotka saavat yli 2% äänistä. Tuolla kannatuslukemalla käytännössä siis saa jo edustajan muutenkin, eli puoluetukilain muutos ei varsinaisesti vaikuttanut.

Puolueemme teki esityksen, jossa jokainen yli 5000 ääntä saanut puolue saisi puoluetukea äänimäärän mukaan. 5000 ääntä rajana siksi, että se on rajana myös puolueeksi rekisteröitymiseen. http://reilumpi.puoluetuki.fi/ Tukijoita löytyi myös kansanedustajista jonkin verran, mutta ikävä kyllä ehdotus ei edennyt sen pidemmälle.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Tuolta reilumpi.puoluetuki.fi sivustolta tällainen huomio:

"9/2011 – Etyj huomauttaa eduskuntavaaleja käsitelleessä raportissaan, että eduskunnan ulkopuolisten puolueiden jättäminen ilman tukea haittaa demokratian toteutumista."

Emme ihan hatusta revi sitä, että tämä puoluetuen jakaminen vain eduskunnassa istuville puolueille haittaa demokratian toteutumista.

Käyttäjän ollimarkkanen kuva
Olli Markkanen

Puolueeksi rekisteröitymättömät ovat käytännössä yhdistyksiä. Liberaalit esimerkiksi tippuivat pois ja jäivät ajatushautomoksi, jolle ei puoluetuki tietenkään kuulu. Mielestäni rajaisin homman sillee että jos et edes teeskentele yrittäväsi vaaleissa, niin...

Ja pakettiin kuuluisi myös ehdottomasti se, että tämä kannattajakorttisysteemi uusittaisiin, niin että ensinnäkin sen vois tehdä sähköisesti, sekä että jos saat vaaleissa sen 5000 ääntä niin jatko olis automaatio, sillä eikö se ole jo todiste että 5000 kannattaa. :D

Me myös ollaan tosiaan iso kansainvälinen liike, jonka pöhinää ei haluta ehkä kuitenkaa sössiä sillä, että ruvettais sooloilemaan ja sementoimaan omaa valtaa. ;) Me tarvitaan muidenki maiden Piraatteja, sillä meidän haluamista muutoksista osa on globaaleja.

Ilkka Huotari

"Suomessa ei ole avointen ovien politiikkaa. Suomessa pakolaisuudelle on määriteltävät kriteerit. Aloititte viestinne sillä, että noin 2/3 tulee saamaan kielteisen päätöksen. Tämä on suora todiste siitä, että pakolaispolitiikkamme ei ole "avointen ovien politiikkaa"."

Täysin väärin.

Ensinnäkään, kaikkia ei kyetä palauttamaan. Toisekseen, sitä määrää ei pystytä kontrolloimaan, mikä tänne tulee.

Muita kohtia en jaksanut lukea kun tämäkin oli näin pielessä.

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi

Avaatko, mitä tarkoitat sanomalla "kaikkia ei kyetä palauttamaan"?

Voimme kontrolloida, ketkä tänne jää. Avointen ovien politiikka kuulostaa lähinnä siltä, että hakijat kaikki hyväksytään. Ehkä tulisi sitten tarkemmin määritellä, mitä tällaisella suhteellisen vapaasti tulkittavissa olevalla lausahduksella kuin "avointen ovien politiikka" tarkoitetaan - Provokatiivinen se ainakin on, ilmeisesti melko tarkoituksenmukaisesti niin.

Jos kyseessä on jokin virallisen poliittisen linjauksen nimi, josta syystä tai toisesta olen autuaan tietämätön, pyydän hallituksen tuottamaa materiaalia lähteeksi.

Ilkka Huotari

Niin, sitä ei voi määritellä kovin hyvin. Sehän voi tarkoittaa vaikka sitä, että kaikilla maailman ihmisillä on oikeus tulla hakemaan turvapaikkaa Suomesta - kuten onkin. Eikö se ole avointen ovien politiikkaa, että kaikki maailman ihmiset ovat tervetulleita saamaan kansainvälistä suojelua Suomesta?

Myös kaikkia ei pystytä palauttamaan, jos kotimaa ei ota vastaan tai kotimaata ei edes tiedetä. Eihän Suomella ole palautussopimusta esim. Irakin kanssa, eikä palautussopimus välttämättä edes auttaisi: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015101720527504_u...

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #51

Ovatko kaikki maailman ihmiset tervetulleita saamaan kansainvälistä suojelua Suomesta? Mihin tämä perustuu? Oikeus hakea turvapaikkaa on nimittäin ihan muuta kuin kansainvälistä suojelua. Mitä itseasiassa tarkoitat tuolla kansainvälisellä suojelulla?

Se on totta, että lähtömaa ei aina otakaan henkilöä vastaan. Onkohan jostain löydettävissä lukua siihen, miten monta sellaista henkilöä Suomessa on, tai vaikka Euroopassa kokonaisuutena?

--lisäysmuokkaus, kun en viitsi muokata pois jos jo joku aiemman luki: Oikeus hakea kansainvälistä suojelua on siis ilmaisumuoto joka löytyy ihmisoikeussopimuksista. Jokaisella on oikeus hakea sitä. Eli nyt pääsi pieni aivopieru minulta ihmetellä tuota. Turvapaikastahan siinä siis noinkin on kyse. Mietityttää lähinnä, miten sitä sitten muutettaisiin - Kenelle siihen sitten annetaan oikeus? Vai otetaanko tuo oikeus yksinkertaisesti pois kaikilta?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #53

Tuo palautusproblematiikka ei ole ihan yksinkertainen. Mielestäni kielteisen päätöksen saaneet pitäisi lähtökohtaisesti karkottaa. Herää kuitenkin kysymys, mitä se kertoo henkilön asemasta maassaan että valtio kieltäytyy vastaanottamasta kansalaistaan?

Käyttäjän jonnapurojarvi kuva
Jonna Purojärvi Vastaus kommenttiin #54

Tämäpä juuri onkin mielenkiintoinen kysymys, jota jo kirjoituksessani sivusin - Itsenäinen Suomi ry:n 10. väite kuulosti arvelevan, että kyseessä olisi elintasopakolaiset. Onkohan jostain löydettävissä dataa siitä, minkä verran ihmisiä "jää palauttamatta", koska lähtövaltio ei ota heitä vastaan? Minkälaisia ihmisiä he ovat ja millä syin heitä ei takaisin oteta?

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck Vastaus kommenttiin #68

Tilastoista en tiedä, mutta kyllä itsellä ainakin tulisi orpo olo jos tänä iltana kun ulkomailta palaan rakkaaseen kotimaahani sanottaisiinkin rajalla ettei se käy. Siinä saattaisi jopa tulla mieleen että loukataan ihmisoikeuksia (oikeus kansalaisuuteen, mikä kansalainen se on jota ei päästetä kotimaahansa?). En minä lähtiessäni mitään ilmoituksia tehnyt viranomaisille, saatikka kysynyt otetaanko takaisin. Onkohan täältä edes palautussopimusta Suomeen...

Ilkka Huotari

Eli siis kaikkia hylätyn vastauksen turvapaikkahakemukseensa saaneita ei pystytä palauttamaan. Jäi täsmentämättä.

Käyttäjän paavonevalainen kuva
Paavo Nevalainen

Tässähän on tietenkin mielipidespektri kyseessä. Mitenkähän minä sijoittunen noiden kymmenen kohdan suhteen (olenko Jonna vai IPuolue):

1 Jonna
2 Jonna
3 IP (maailman asutuskapasiteetti ei tule riittämään)
4 Jonna
5 IP (pienissä määrissä Jonna)
6 puuttuu listasta?
7 IP 70% Jonna 30%
8 IP (ehkä ovia pitäisi ruuvata hiukan kiinnemmäksi?)
9 Jonna (valitettavasti emme ole kovin itsenäinen valtio)
10 IP

olen siis 48% Jonnan kannalla ja 52% IP:n kannalla. Näkökulmastani heillä on puolikas pointtia. Mutta ko. puolikas ei ehkä koskaan vaikuta päätöksentekoon, paitsi poliittisina harhautuksina (luodaan muita uhkakuvia ja pelkoja ja niille feikkiratkaisuja).

Toimituksen poiminnat